Organizačná štruktúra

Predstavenstvo spoločnosti

Jiří Jízdný
Predseda predstavenstva
Orestes Żukowski
Člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti

Igor Veleba
Predseda dozornej rady
Marcin Konarski
Člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti

Radomír Havlíček
Výkonný riaditeľ
Richard Ihlár
Obchodný riaditeľ
Magda Majerová
Finančná riaditeľka
Nikola Darmovzalová
Ředitelka R&D
Elena Milfortová
Ředitelka HR&IT
Jiří Jízdný jr.
Marketingový manažér