Kariéra

Poďte pracovať k nám!

Spojte svoju kariéru s úspešnou obchodno-výrobnou rýdzo českou spoločnosťou pôsobiacou na trhu rozpustných nápojov a potravín už od roku 1990.

Níže naleznete seznam aktuálně otevřených pozic. Pokud se na žádné z těchto pozic nevidíte a stále máte zájem, ozvěte se nám!

Kontaktujte nás:

AG FOODS Group a.s.
Lucia Valašíková
+420 566 503 010 jobsagfoods.eu

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri nábore zamestnancov elektronickou cestou

AG FOODS Group a.s. rešpektuje Váš záujem o ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Chceme Vás informovať o tom, ako budeme Vaše osobné údaje využívať.

Poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu životopisných dát uvedených v CV, zaslanom na personálne oddelenie spoločnosti AG FOODS Group as, dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu, a to na obdobie do odvolania Vášho súhlasu, najdlhšie však po dobu 1 roka.

Rámec prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo svojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, na akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti so svojou žiadosťou a na akékoľvek informácie získané o Vašej osobe od iného zdroja, ako sú predchádzajúci zamestnávatelia, ďalšie odporúčania, firmy poskytujúce informácie o úveruschopnosti, bezpečnostné firmy a ďalšie zdroje. Pri nábore zamestnancov AG FOODS Group a.s. tieto údaje spracúva a Vašu žiadosť a osobné údaje poskytne tiež ďalším spoločnostiam v rámci AG FOODS Group a.s. aj externým spoločnostiam, ktoré s nami pri nábore zamestnancov spolupracujú.

Kto má prístup k Vašim údajom?

K Vašim osobným údajom budú mať prístup len náboroví pracovníci AG FOODS Group a.s. (a relevantní vedúci pracovníci). Vaše osobné údaje sa budú používať iba v AG FOODS Group a.s. a nebudú prezradené žiadnej tretej strane.

Ako dlho si AG FOODS Group a.s. ponechá Vaše údaje?

Osobné údaje akéhokoľvek uchádzača o zamestnanie budú uchované v databáze po dobu 12 mesiacov od poslednej aktualizácie uskutočnenej uchádzačom. Pri žiadosti o zamestnanie si môžete zvoliť, či chcete, aby sme si Vaše údaje po uplynutí 12 mesiacov od Vašej poslednej aktualizácie ponechali pre ďalšie prípadné ponuky pracovných miest. Uvítame, keď budú naši uchádzači svoje dáta aktualizovať podľa potreby.