Politika kvality

Kvalita je vždy na prvom mieste.

Uvedomujeme si, že kvalita produktov je jeden z rozhodujúcich faktorov vedúci k spokojnosti našich zákazníkov. A preto sme si nastavili vysoké nároky na všetky vstupné suroviny i celý proces výroby.

Všetko začína starostlivým výberom surovín a spoluprácou s osvedčenými dodávateľmi. Bez toho, aby všetky prijaté suroviny prešli našim laboratóriom, nemôžu byť použité do výroby. Rovnako tak hotové výrobky porovnávame so stanovenými štandardami. Každú vyrobenú šaržu ochutnáme, jednoduchými a rýchlymi metódami posúdime aj fyzikálne vlastnosti výrobkov.

Pri samotnej výrobe prechádza každý výrobok cez röntgen a tiež je individuálne odvážený. Celý proces prebieha v riadenom prostredí (vlhkosť, teplota), aby kvalita bola vždy na 100%.

Pravidelne realizujeme interné audity nastavených systémov kvality a zdravotnej nezávadnosti a tiež audity u našich hlavných dodávateľov.